Soveli_Folkhälsan

Anpassad motion – verktyg och möjligheter för att inkludera alla 28.11 kl. 12-16

Hankekuva
Kontaktuppgifter / Yhteystiedot

Har du behov av en teckenspråkstolk? / Viittomakielen tulkkaus tarve?

Seminariets huvudspåk är svenska. Behöver du en finlandssvensk eller finskspråkig tolk? / Seminaarin pääkieli on ruotsi. Tarvitsetko suomenruotsalaisen vai suomalaisen tulkin?

Matallergier / ruoka-allergioita

Annat / Muuta:

Powered by Creamailer